Wybierz język witryny

lang - pllang - delang - gb

Mazury to geograficzno-kulturowy region znajdujący się w północno-wschodniej Polsce. Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego. Charakterystycznymi elementami krajobrazu są tutaj przydrożne aleje drzew, Pałace oraz dwory z założeniami parkowo-ogrodowymi, mazurskie cmentarze ewangelickie, obiekty dawnych linii kolejowych oraz pozostałości wczesnośredniowiecznych posągów nagrobnych.

Obszar najbardziej znany jest ze swoich jezior i obszarów wodnych. Jest nie tylko wyjątkowy w skali całego kraju, ale także Europy – niezwykle bogaty pod względem przyrodniczym, pełen historycznych zabytków oraz uwielbiany przez miłośników sportów wodnych, wędkarstwa i letników. Znajduje się tu szereg rezerwatów przyrody. Same jeziora połączone są ogromną siecią małych cieków wodnych i rzek, dzięki czemu bardzo popularne jest tu kajakarstwo.

Jednym z najpopularniejszych szlaków kajakowych na Mazurach jest Krutynia. Rzeka położona jest na terenie dwóch gmin: Mikołajki i Ruciane-Nida, a jej długość wynosi 99 km. Sam szlak jest o 3 km dłuższy. Trasa jest łatwa do pokonania nawet dla początkujących kajakarzy, ponieważ około 60 % rzeki to woda stojąca. Nurt Krutyni jest wolny, tworzy liczne zakola, szczególnie w środkowej części rezerwatu. Najpopularniejsze trasy na tym szlaku rozpoczynają się w Sorkwitach.


You have no rights to post comments

Podziel się:
back to top