Wybierz język witryny

lang - pllang - delang - gb

Miejsce Startu

Początek szlaku Pisa na wypływie z jez. Roś. Na lewo od wypływu pole biwakowe.

Dokładny Opis Szlaku

0,0 km
Początek szlaku na wypływie z jez. Roś. Na lewo od wypływu pole biwakowe.
0,8 km
Kratownicowy most kolejowy w Piszu na trasie Szczytno - Ełk.
1,8 km
Most drogowy, żelbetonowy, na trasie nr. 644 Łomża – Giżycko, blisko centrum miasta. Nieco dalej ok. 300 m mostek dla pieszych , przy nim możliwość zacumowania przy wysokim brzegu i wyjścia z kajaków celem zwiedzenia znajdującego się po prawej stronie rynku z zabytkowymi budynkami i kościołem i ratuszem, w pobliżu znajduje się muzeum. Możliwość dokonania zakupów (centrum handlowo – usługowe).
Brzegi Pisy na terenie miasta są umocnione i trudno dostępne. Naturalny charakter rzeki z dostępnymi brzegami Pisa będzie miała dopiero po wypłynięciu za miasto. Za miastem rzeka płynie na zmianę to pośród olsów – to znowu pośród łąk- z jednej lub z drugiej. Sporadycznie w lesie domieszkę stanowią brzozy lub sosny. Od czasu do czasu można spotkać wysokie łączki – miejsca z dogodnym brzegiem, nadające się odpoczynek. Powoli płynąca rzeka łagodnie meandruje, tworząc zakola z roślinnością wodną.
4,8 km
Po lewej dobrze widoczny kanał. W oddali – ok. 200m młodnik sosnowy. Nieco dalej sucha łąka z dogodnym miejscem na biwak. Za nią ujście rury odprowadzającej przefiltrowaną wodę z oczyszczalni ścieków. Po prawej podmokła łąka i ols, połączenie z starorzeczem. Po obu stronach na zakrętach łachy piaskowe – charakterystyczny element towarzyszący nam na całym dalszym odcinku Pisy.
5,8 km
Po chwilowej zmianie otoczenia na leśne, z lasem mieszanym , a następnie olsem, rzeka po lewej podmywa wysoki brzeg porośnięty sosnami. Obniża się on stopniowo, tworząc dobre miejsce do biwakowania na ładnym leśnym terenie z małą plażą i skoczną. Płynąc dalej po lewej pojawia się łąka a po prawej widać podmyte grądy porośnięte pogryzionymi przez bobry dębami oraz kępą świerków. Stopniowo z lewej strony zbliżamy się do ruchliwej trasy nr. 644 Łomża –Pisz-Gołdap.
6,0 km
Po lewej miejsce biwakowe oraz ujście rzeczki Szparki.
8,4 km
Dopływamy do zerwanego mostu blisko nie istniejącej wsi wilki po prawej mijając starorzecze. Po obu stronach widoczne nasypy drogi z drzewami i krzewami głogu, a po lewej przepompownia wody z wybetonowanym basenem. Nieco dalej , w większej odległości , kępy drzew ( lipy jesiony, klony, bzy) znaczące miejsca po nieistniejącej wsi, znajdujące się pośród terenów łąkowych. Na końcu tych siedlisk, po prawej stronie , niewidoczne pośród starorzeczy ujście zmeliorowanej rzeczki Barłogi. Przed nami malowniczy i dziki odcinek rzeki, płynącej to obok lasów iglastych lub mieszanych , to znowu pośród olsów i łąk z fragmentami starorzeczy. Często wysokie i podmyte brzegi zdobią różnorodne, pochylone drzewa, a przestrzeń wypełnia świergot leśnego ptactwa.
12,0 km
Po lewej ujście zmeliorowanej rzeczki Pisza Woda. Przy nim niezbyt dogodne miejsce na biwak. Za rzeczką, na dosyć wysokim brzegu otwarta przestrzeń łąk. Do drogi nr. 644 ok. 500 m