Wybierz język witryny

lang - pllang - delang - gb


Informacje o obiekcie:


Nazwa:
Bagna Biebrzańskie
Adres:
Bagna Biebrzańskie
Województwo:
podlaskie
Współrzędne GPS:
53.630307683 / 22.824096679000036
Szlak:
Biebrza
Typ:
Atrakcje

Ocena obiektu (ocen: 202) 5 / 10


Opis obiektu:


Bagna Biebrzańskie to dolina rzeki Biebrzy - obniżenie terenu na obszarze 100 km, znajdują się tutaj rozległe bagna oraz torfowiska: niskie oraz wysokie. Między bagnami występują także liczne wzniesienia, są to tzw. grądy, grądziki lub grzędy.

Rozlewiska rzeki Biebrza, to jeden z większych terenów dzikiej przyrody w Europie. Mieszka tutaj masa przepięknych ptaków. Występuje tutaj ponad 250 gatunków ptaków. Na wiosnę, wraz z rozpoczęciem godów zjeżdżają się tutaj ornitolodzy z całego świata. Sporą część terenu zajmuje Biebrzański Park Narodowy, który chroni lęgowiska ptaków oraz liczne obszary wodno-błotne.

Bagna biebrzańskie kryją w sobie niezwykłą roślinność, występują tutaj 43 zespoły roślinne, które bardzo trudno spotkać w innych miejscach w Polsce. Na tym terenie występuje różnorodna rośliność, taka jak: brzoza niska, kosaciec syberyjski, gnidosz królewski, goryczka wąskolistna, rosiczka okrągłolistna, 20 gatunków roślin storczykowatych oraz reliktowe gatunki mchów: prątnik, tujowiec.

Warto podkreślić, że tereny Bagien Biebrzańskich, to najważniejszy teren lęgowy w Europie Zachodniej oraz Europie Środkowej ptaków, które związane są z środowiskiem bagiennym, dzięje się tak dlatego, że w całej Europie bagna zanikają, a tutaj mają one idealne warunki do rozmnażania się. Swoje jaja składają tutaj liczne gatunki charakterystyczne dla tego obszaru, są to: dubelt, bojownik batalion, kulik, żuraw, mewa mała, rybitwa białowąsa, białoskrzydła, puchacz, czy orlik krzykliwy.

Żyje tutaj także sporo przepięknych ssaków, takich jak: łoś, jeleń szlachetny, sarna, dzik, zając szarak, wilk, borsuk, kuna leśna, gronostaj, łasica. Oprócz ssaków dużych, żyje tutaj 17 gatunków ssaków drobnych np. smużka, ryjówka malutka, orzesznica. W wodach Biebrzy żyją także ryby, aż 36 gatunków np. sum, węgorz, czy kleń.

Aktualne komantarze do obiektu


Aktualnie brak komentarzy dla obiektu.


By dodawać komenatrze musisz się zarejestrować i zalogować w górnej części strony.

back to top