Wybierz język witryny

lang - pllang - delang - gb


Informacje o obiekcie:


Nazwa:
Biebrzański Park Narodowy
Województwo:
podlaskie
Telefon:
85 738 06 20
E-mail:
sekretariat@biebrza.org.pl
Współrzędne GPS:
53.680833 / 23.097778000000062
Szlak:
Biebrza
Typ:
Atrakcje

Ocena obiektu (ocen: 190) 4.8 / 10


Opis obiektu:


Biebrzański Park Narodowy jest największym w Polsce. Zajmuje powierzchnię prawie 593 km2. Symbolem Parku jest ptak batalion, ponieważ właśnie nad Biebrzą występuje najliczniej w Polsce. Podobnie jest w przypadku łosia, jednak Biebrzański Park Narodowy został ubiegnięty przez Kampinowski Park Narodowy, który jako że powstał wtedy, gdy ten pierwszy jeszcze nie istniał, wykorzystał łosia w swoim logo. A skąd nazwa "batalion"? Wzięła się ona od zaciekłych walk godowych samców. Zaciekłych, ale wcale nie groźnych, bo ptaki nie ucierpią od dziobania się, podskakiwania i przeganiania. Tokowisko mieści się zawsze na niewielkim suchym placyku wyniesionym nad poziom bagna. Jeśli uda Wam się podczas spacerów po Biebrzańskim Parku Narodowym wypatrzeć samca bataliona, na pewno przyciągnie Waszą uwagę jego piękne upierzenie, grzywa zaczesana do tyłu i obszerny kołnierz z piór. Zaraz po godach ozdobne pióra wypadają i samce upodabniają się do samic, które noszą nie tak paradne stroje, ale też ładne.

Dolina Biebrzy od strony północnej graniczy z Pojezierzem Ełckim, Sandrem Augustowskim i Grajewskim, natomiast od wschodu, południa i zachodu jej sąsiadami są wysoczyzny morenowe - Białostocka, Kolneńska i Wysokomazowiecka.

Biebrzański Park Narodowy obejmuje swoim terenem niemal cały brzeg Biebrzy, nie brakuje więc terenów bagiennych, torfowisk, szuwarów, które są ostoją ptaków. Park znajduje się na liście wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar oraz w spisie ostoi ptaków IBA prowadzonego przez BirdLife International. Charakterystyczne ptaki, które upodobały sobie Biebrzański Park Narodowy, to oprócz bataliona: bekasik, dubelt, kszyk, kulik wielki, żuraw, rybitwa białoskrzydła i białowąsa, puchacz, orlik krzykliwy, sowa błotna, biegus zmienny. W sumie w Parku zaobserwowano 293 gatunki ptaków, w tym 180 lęgowych. Wśród flory także nie brakuje wyjątkowych gatunków. Do tych szczególnie cennych, bo rzadkich bądź reliktowych gatunków należą: brzoza niska, trzcinnik pospolity, wierzba lapońska, bażyna czarna, gnidosz królewski, rosiczka okrągłolistna i długolistna, widłaki, wiele gatunków storczyków z najokazalszym krajowym gatunkiem obuwikiem pospolitym, którego populacja w Biebrzańskim Parku Narodowym jest najliczniejsza w Polsce.

Wspomnieliśmy Wam wcześniej o łosiu. Około 400 sztuk tego ssaka występuje w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jedynie tu przetrwał on okres II wojny światowej. Oprócz łosia Park zamieszkują wilk, wydra, bóbr, nornik północny. W Parku prowadzona jest hodowla konika polskiego, niewielkiego korpulentnego konika przypominającego kucyka pony, którego przodkiem był dziki koń tarpan.

Ciekawostką jest ryba będąca wielką rzadkością - minóg ukraiński, który jest gatunkiem charakterystycznym dla Morza Czarnego. Nie brakuje również bezkręgowców, czyli m.in. motyli (700 gatunków), chrząszczy (500 gatunków) oraz pająków. Tych ostatnich naliczono 448 gatunków, w tym 71 gatunków rzadkich, znanych z nie więcej niż 3-5 stanowisk w kraju.


Aktualne komantarze do obiektu


Aktualnie brak komentarzy dla obiektu.


By dodawać komenatrze musisz się zarejestrować i zalogować w górnej części strony.

back to top