Wybierz język witryny

lang - pllang - delang - gb


Informacje o obiekcie:


Nazwa:
Cmentarzysko Jaćwingów
Województwo:
podlaskie
Współrzędne GPS:
54.15 / 22.96666700000003
Szlak:
Czarna Hańcza
Typ:
Atrakcje

Ocena obiektu (ocen: 130) 4.7 / 10


Opis obiektu:


Na Podlasiu też jest Szwajcaria! I to jaka! Piękna i tajemnicza.

W Szwajcarii (dawniej była to wieś, obecnie jest to przedmieście Suwałk) znajduje się cmentarzysko kurhanowe Jaćwingów. Jaćwingowie był to lud bałtyjski, wymarły w XVI wieku. Ponieważ był blisko spokrewniony z Prusami i Litwinami, często uważany jest za jedno z plemion pruskich. Zamieszkiwał Jaćwież, zwaną inaczej Sudowią, czyli obecne tereny północno-wschodniej Polski.

Cmentarzysko było badane w latach 1955-1966. Ustalono, że w II -V w. na terenie dzisiejszych wsi Szwajcaria i Osinki Jaćwingowie mieli swoje centrum plemienne. Znaleziono tam kurhany, czyli kamienno-ziemne kopce o wysokości do około 0,5 - 0,8 m. Były one miejscami pochówków. Pod stropem grobowca znajdowała się jama, gdzie chowano urnę z prochami (często w kształcie skrzyni) lub zwłoki wraz z ozdobami, narzędziami lub uzbrojeniem. Im większy kurhan u podstawy, tym ważniejsza osoba została w nim pochowana.

W obrębie cmentarzyska w Szwajcarii znajdują się pochówki ciałopalne i szkieletowe. Szkieletowe najczęściej były bogato wyposażone, odnaleziono narzędzia, ozdoby, naczynia, broń. Wyjątkowe były pochówki "typu książęcego" - kurhany były bogatsze i większe, wyposażone w miecze, pasy ze złoceniami, oszczepy inkrustowane srebrem... Te pochówki świadczą o wyodrębnieniu się wśród Jaćwingów bogatych rodów. W Szwajcarii znaleziono nawet pochówki końskie z uprzężą (wraz z koniem chowano ważnych wojowników).

Jednym z najciekawszych wśród kurhanów książęcych, jest kurhan oznaczony nr 2, położony w północnej części nekropolii. Pod nasypem o średnicy 21 metrów odkryto pochówek 55-letniego mężczyzny. W jego grobie znaleziono miecz pochodzący z Nadrenii - jednej z ówczesnych prowincji rzymskich, dwa groty włóczni inkrustowanych srebrem, dwie bogato zdobione paradne uzdy końskie, nożyce, grzebień i wiele innych kosztowności. Zajmował wśród Jaćwingów bardzo wysoką pozycję.

Archeologowie znaleźli ślady niezwykłych obrzędów: niektóre groby były zadaszone. Interesujący okazał się również pochówek bez nasypu kurhanowego, datowany na III wiek, tzw. grób rolnika. Mężczyzna w wieku 25-30 lat został pochowany nie tylko z bronią, ale również z narzędziami rolniczymi, w tym okuciem żelaznej radlicy łopatkowej służącej do sprzężajnej uprawy roli. Pracowniczka Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach, mgr Renata Maskowicz sporządziła rekonstrukcję twarzy zmarłego na podstawie czaszki.

W sumie na stanowisku w Szwajcarii wyeksplorowano około 300 pochówków. Wielka szkoda, że większość kurhanów została zniszczona i obrabowana jeszcze w starożytności. Mimo to dostarczyła wielu informacji na temat ludu Jaćwingów.

Znaleziska ze Szwajcarii znajdują się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

Podobnych cmentarzysk szukajcie w Osinkach, Prudziszkach, Żywej Wodzie oraz w Balwinowie.

W 1959 r. utworzono kulturowy Rezerwat przyrody Cmentarzysko Jaćwingów. Chroni on bór wraz z cmentarzyskiem. Krajobrazowo miejsce jest piękne, natomiast z kurhanów niewiele pozostało. Są one zatarte, słabo widoczne lub porośnięte drzewami.

Co roku organizowany jest Jaćwieski Festyn Archeologiczny "Szwajcaria". Poznacie na nim techniki i rzemiosła z dawnych czasów (np. wykonywania narzędzi, broni); odtwarzane są metody sporządzania potraw, mikstur leczniczych czy nawet trucizn; zobaczycie inscenizacje pogrzebu wodza jaćwieskiego, obrzędu zaślubin, sądu nad czarownicą...

Aktualne komantarze do obiektu


Aktualnie brak komentarzy dla obiektu.


By dodawać komenatrze musisz się zarejestrować i zalogować w górnej części strony.

back to top